Veel gestelde vragen over ecotoiletten

Wat is er mis met onze watergespoelde toiletten?

Watergespoelde toiletten zijn een uitvinding uit de 19e eeuw die sindsdien grotendeels ongewijzigd is gebleven. Ze werden ontworpen als praktisch en (lokaal) hygiënisch alternatief voor putlatrines. Een watergespoeld toilet verwijdert onze ontlasting snel uit het zicht.

Opgeruimd staat netjes? Niet echt:

 • Er is enorm veel water voor nodig (10.000 liter per jaar en per persoon).
 • Onze rivieren en oceanen raken vervuild met nitraten.
 • Onze watervoorraden en gezondheid worden bedreigd.
 • Waardevolle voedingsstoffen en organisch materiaal gaan verloren voor de bodem.
 • Het systeem van rioleringen en waterzuiveringsstations is inefficiënt, vraagt veel energie en is enorm duur.
 • Er bestaat een beter alternatief: het composteren van menselijke mest.

Wat heb ik te winnen bij een ecotoilet?

 • Je kan je waterfactuur gevoelig laten dalen (50€/persoon/jaar).
 • Je wordt minder afhankelijk van drinkwater en/of regenwater.
 • Na 2 jaar composteren krijg je gratis een veilige en gezonde bodemverbeteraar voor je tuin.
 • Je wordt er blij van om deel uit te maken van de natuurlijke kringloop.
 • Dit is jouw unieke bijdrage voor het milieu.

Is het waterprobleem zo groot?

 • Ja, gemeten aan het aantal liter per inwoner is Vlaanderen een van de droogste regio’s van Europa (wegens de grote bevolkingsdichtheid).
 • Elke dag komt er in Vlaanderen 5 ha verharding bij.
 • Het grondwaterpeil staat dramatisch laag en herstelt niet meer na de hittegolven.

Wat kan ik doen als ik geen tuin heb voor de compostering?

 • Als je geen tuin hebt om de inhoud van je toilet te composteren, is het lastig. Momenteel laat de wetgeving een systeem van ophaling van menselijke mest niet toe.
 • Contacteer ons. We bundelen de vragen om de overheid hierover aan te spreken.

Hoe vervang ik mijn watergespoeld toilet door een ecotoilet?

Hiervoor verwijzen we naar dit filmpje.

Hoe werkt een ecotoilet?

 • Even gemakkelijk als een watertoilet.
 • Na elke toiletbeurt strooi je zagemeel in de toiletemmer. Het vochtige strooisel werkt als een biofilter en absorbeert urine en geuren. Lees meer over het praktisch gebruik van een ecotoilet.
 • De inhoud van je toilet gaat nadien op de composthoop. Na 2 jaar composteren heb je een veilige compost. Lees de infofiche ecotoilet en compostering.

Hoeveel strooisel heb ik nodig?

Met het zagemeel van populier dat wij verkopen, kom je met 1 zak strooisel van 100L zo'n 2 maanden toe (voor 1 toiletgebruiker), 1 maand voor 2 gebruikers, enz.

Hoeveel composteerbare zakjes heb ik nodig?

Met 2 zakjes per week en per persoon kom je zeker toe. Eén rol bevat 10 composteerbare zakjes.

Is er ventilatie nodig voor een ecotoilet in huis?

Een ecotoilet is geurvrij als je het gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Het strooien vraagt enige zorgvuldigheid en het gebruik van zuiver, goed absorberend strooisel is belangrijk. Dat zorgt ervoor dat eens alles goed is afgedekt, er geen geuren meer vrij komen. Het licht bevochtigen van de bovenste laag strooisel blokkeert geuren onmiddellijk.

Uiteraard komen er geuren vrij tijdens het toiletbezoek zelf (zoals bij elk toilet) en daarom is het aangeraden dat de toiletruimte kan geventileerd worden. Dat is sowieso al het geval in de meeste toiletruimten. Moet je je toiletruimte nog inrichten, dan kan je in het toilet een tijdelijke ventilatie voorzien die werkt op de lichtschakelaar. Bij het verlaten van het toilet doe je het licht uit maar blijft de ventilator nog 2 minuten draaien. Een raampje dat je tijdelijk kan openzetten is natuurlijk even goed. Maar er is zeker geen permanente ventilatie nodig.

Is een ecotoilet iets anders dan een droogtoilet?

Nee, het gaat over hetzelfde. In het Frans wordt er over ‘toilette sèche’ gesproken en in het Engels over ‘dry toilet’. Hier vind je een overzicht van verschillende types droogtoiletten.

Is het veilig om menselijke mest te composteren?

Door aangepaste compostering kan je menselijke mest veilig hergebruiken als bodemverbeteraar. Daarvoor dien je de mest gedurende 2 jaar te composteren. Temperaturen rond 50° in de bovenste lagen van je composthoop doden de ziektekiemen.
Lees de infofiche ecotoilet en compostering of bekijk dit filmpje.

Menselijke mest maakt deel uit van de natuurlijke kringloop van nutriënten die hoofzakelijk op en in de bodem plaats vindt. Het bodemecosysteem zorgt ervoor dat stoffen worden afgebroken en getransformeerd in voeding voor plant, dier en mens.

Is het niet beter om urine en vaste fractie te scheiden?

Systemen die urine en vaste fractie scheiden, werden voornamelijk ontworpen om het volumeprobleem op te lossen, maar deze systemen zijn minder ecologisch aangezien de urine meestal toch wordt afgevoerd naar het riool.

Wat met corona?

Het is bekend dat het coronavirus niet alleen in uitgeademde lucht, maar ook in onze stoelgang kan voorkomen. Kleine opspattende waterdeeltjes zijn mogelijks een gevaar voor besmetting. Vandaar het advies om het deksel naar beneden te klappen vooraleer het toilet door te spoelen. Ecotoiletten zijn in dat opzicht veiliger dan water gespoelde toiletten.

Om het ledigen van een ecotoilet hygiënisch te laten verlopen, raden we aan om gebruik te maken van composteerbare zakken in de toiletemmer.

Het gebruik van een apart toilet wordt aangeraden voor zieke personen die in quarantaine zijn. Indien maar één toilet beschikbaar is, is een ecotoilet een ideale oplossing. Het is heel eenvoudig bij te plaatsen in de slaapkamer of waar dan ook.

Het klimaat verandert Ik ook